BYSTRICKÝ PERMON

Knihy o Banskej Bystrici,


Radvaň –monografia obce 2.doplnené vydanie, 2014 Vladimír Sklenka a kol.,  vydal DALI BB s.r.o.

Kremnička-monografia obce 1.vyd.2014, Marcel Pecník, Vladimíra Luptáková a kol., vydala Agentúra MP, s.r.o. a Stredoslovenské národopisné združenie B.B.

Ako sme tu žili - život v Banskej Bystrici obrazom i slovom 2014, Vladimír Bárta a kol., vydal ABART press., Slovenská Ľupča

Fotokniha o meste – 2014,   Eduard Genserek

Radvanský jarmok v minulosti-2014,  Vladimír Sklenka, DALI BB s.r.o.

Lexikón obcí a ich pamiatok-Banská Bystrica a okolie   2014,  Vladimír Sklenka, vydal CEPROCER

Za živa v Bystrici – zbierka pohľadníc Bohuslava Markusa

Svätý Cyril a Svätý Metod 1150 rokov živého odkazu-2013, Marcel Pecník a kol., vydala Agentúra MP, s.r.o.

Šalková-monografia obce, 2013 Marcel Pecník a kol., vydalo Stredoslovenské národopisné združenie B.B.

Príbeh ľudí a peňazí-peňažná reforma v Československu v roku 1953 vyd. 2013, Marcel Pecník a Tomáš Novanský, vydala Agentúra MP, s.r.o.

Čak si z Bystrici? 2.rozšírené vydanie 2014,  Dušan Klimo, vlastným nákladom

Osobnosti mesta Banská Bystrica 1., 2013, kol.autorov, vydalo mesto B.B.

Polstoročie kvalitnej kultúry-50 rokov PKO, Ľubica Laššáková, vydal Banskobystrický samosprávny kraj, MPM s.r.o.

Po stopách architekta Ladislava Eduarda Hudeca - slov.angl.maď. publikácia 2013,  Klára Kubičková a kol., vydal C.A.L.E.H.n.o.

Duch v kameni – župný dom, sídlo ŠVK v Banskej Bystrici, vydala ŠVK 2013

Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. 2012 kol.autorov, vydalo mesto B.B.

Po stopách Dominika Skuteckého 2012, Jozef Ďuriančík, vlastným nákladom

Sprievodca po Banskobystrických cintorínoch 2012, vydalo mesto B.B.

Lesy v dejinách Zvolenskej stolice 2011, Pavol Maliniak a kol., vydali Lesy Slovenskej republiky

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice 2010,  Oto Tomeček , vydala Fakulta humanitných vied UMV v Banskej Bystrici

Korene medeného mesta 2010 , Jozef Ďuriančík, vlastným nákladom

Lesy mesta Banská Bystrica-história a súčasnosť 2009, kolektív autorov, vydali Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica

Pamätníky a pamätné tabule-Banská Bystrica, 2009, vydala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19.storočia, 2009, Oto Tomeček a kol., vydala Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici------
„Čak si z Bystrici“

Doplnené druhé vydanie

Predaj:


Informačné centrum Banská Bystrica
Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: T: 048/415 50 85
0907/846 555
0850 003 004
e-mail: ic@banskabystrica.sk
web: www.icbb.skHRÚZ, Pavol: Memoáre medeného mesta.

1. vyd. Levice: KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA (L. C. A. Publishers group), 2006. 203 s. ISBN 80-89129-83-8 Faktografické rozprávanie s prvakmi autorskej fikcie o ľuďoch spätých s Banskou Bastricou od významného prozaika (nar. 1941). (Zdroj: http://www.litcentrum.sk/35012) Cena: 9,63 Eur + poštovné


HRÚZ, Pavol: Bystrica v ... tom.

1. vyd.: SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, 2000. 126 s. ISBN 8022010847 Humor je ošemetná záležitosť: skúste ho ponúkať niekomu, kto naň nemá náladu, kto sa oň nezaujíma...sotva uspeje. Hrúzova knižka je plná humoru, ale takého, aký spolu so smútkom zanecháva čas na veciach, na ľuďoch, áno, aj na mestách. Takže Banská Bystrica, ako ju nahádzal i strácal "veľký" svet, v príhodách a zážitkoch jej obyvateľov i návštevníkov.
Pavel Hrúz trpezlivo zbieral pestré loptičky toho tradičného, typického, ktoré preletovali na kurtoch rokov a dní a ktoré sa nám ostatným strácajú z očí. Hrúz ich zachytil, na chvíľu podržal v ruke a obrátil na slnečnú stranu: takíto sme, takto nás vidia. A súkromne, potichu - ako do zrkadla - neodpustíme si jemný úsmev: Kto z nás, čo sme tu, svojím spôsobom nie je z "Banskej Bystrice"? (Zdroj: zadná strana knihy) Cena: 5,15 Eur + poštovné


DEMUTH, Karol; HRÚZ, Pavel; ŠOKA, Milan: Banská Bystrica a okolie. Sprievodca po histórii a pamiatkach.
2. vyd. Banská Bystrica: SPEKTRUM GRAFIK a.s., 2007. 159 s. ISBN 80 – 89189 – 14 – 8 Mesto, v ktorom sa nachádzate, leží v srdci Slovenska. Jeho historické centrum vyrástlo na miernom návrší, brehy ktorého omýva rieka Hron. Je vstupnou bránou do významných pohorí: Nízkych Tatier, Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry.
Banská Bystrica pri svojom zrode dostala do kolísky od permoníkov – strážcov pokladov podzemnej ríše, vzácny dar : rudu, ktorá ukrývala v sebe červenkastý kov, latinsky nazvaný cuprum. Bola to práve meď, vďaka ktorej sa Banská Bystrica stala skvostom Pohronia. Zásluhou medi sa o nej dostal chýr do šíreho sveta. V knižnom sprievodcovi, ktorého držíte v rukách, Vás chceme slovom a obrazom aspoň v skratke oboznámiť s bohatou históriou tohto starobylého mesta. Povodíme Vás po uliciach mestskej pamiatkovej rezervácie, po predmestiach ale aj blízkom okolí, s ktorým je Banská Bystrica nerozlučne historicky zviazaná. S nami precítite atmosféru, ktorú vytvárajú staré kostoly, zachovalé bašty a múry mestského opevnenia. Potešíte sa pohľadom na vzácnu architektúru meštiackych domov a nazriete do ramantických zákutí ich dvorov.
Stanete sa svedkami historických udalostí, ale aj príbehov a legiend, ktoré do kroniky mesta vpísali stáročia. Vitajte v Banskej Bystrici. Cena: 10 Eur + poštovné


ČADEK, Július: Písané do piesku.

1. vyd.: PARTNER, 2004. 160 s. Orbis. ISBN 80 – 89183 – 07 – 7 O štvrtej hodine popoludní som kráčal dolu Václavákom, pripadajúc si ako ten švec, čo si odskočil zatancovať cez hranicu do ríše kráľa Miroslava a teraz sa vracia späť do svojej krajiny, v ktorej je opäť zakázané tancovať. (Zdroj: zadná strana knihy) ... „Nasledujúce riadky budú o živote uprostred apartheidu napísané tak, ako ho videl koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov naivný Stredoeurópan, plný ideálov o demokracii, slobode a rovnosti.“ (Zdroj: úvod ku knihe, S. 4) Cena: 2,50 Eur + poštovné


ČADEK, Július: Písačky z chodníka.
1. vyd.: PARTNER, 2004. 203 s. Orbis. ISBN 80 – 89183 – 02 – 6 Uprostred miestnosti na veľkom stole, chránené veľkými sklenenými tabuľami je rozložené množstvo vojenských máp, do ktorých Napoleon vlastnoručne pri vojenských výpravách zaznamenával olovkom postup svojich vojsk. Nechýba tu ani mapa Ruska a strednej Európy. Po podrobnejšom skúmaní nachádzam na nej i územie dnešného Slovenska. Oči mi behajú po vyblednutej mape a konečne nachádzam, čo som hľadal. Mestá ako Kremnica, Ľubietová a na moje prekvapenie i Garansek – Hronsek. Márne však hľadám na mape Banskú Bystricu. Nikde ju nemôžem nájsť. Asi pre Francúzov v tej dobe staré kráľovské mesto nič neznamenalo. Jediné čo ma trochu potešilo – nebol tam ani Zvolen. (Zdroj: zadná strana knihy) Cena: 3 Eur + poštovné


ČADEK, Július: Proti srsti.
1. vyd.: PARTNER, 2004. 203 s. Orbis. ISBN 80 – 89183 – 00 – X Veniec hôr sa vinie okolo mesta a akoby ho prijímal do svojho náručia. Veľká Kopa, Turička, mostíky na Srnkovej a Žltých pieskoch, Vartovka, Urpín, kdesi dole sa mihne hladina Hrona. Prechádza zrakom celý veniec Kremnických hôr, k tomu ešte Suchý vrch, Vysielačka, v diaľke sa rysuje masív Krížnej a konečne je tu Predný diel a toľkokrát spomínaný Pánsky Diel. Všetko tu pozná. Na nič nezabudol. Sem patril a patrí. Odjakživa a navždy. Cena: 2,82 Eur + poštovné


MARKUS, Bohuslav: Za živa v Bystrici.... Banská Bystrica v zbierke pohľadníc Bohuslava Markusa.
1. vyd. Rožňava: R.N.P. s. r. o., 2007. 221 s. ISBN 978-80-969780-3-8 Bohuslav Markus /1956/ zbieral pohľadnice odmalička. Najprv to bol celý svet. Krásne, lákavé obrázky. Hlavne tie farbené s kodakovo modrou oblohou, pozdravy z neznámych miest a morí s nádychom exotiky a detských snov, neskôr už aj s trpkou príchuťou nedostupného či zakázaného. Hovorí sa, že pán sa časom začína podobať na svojho psa. V tomto prípade možno povedať, že zbierka časom nadobúdala podobu a vlastnosti svojho pána, alebo lepšie povedané otca, lebo náš zberateľ svoje pohľadnice s nadšením nazýva svojimi deťmi. Svet pohľadníc časom dozrel, zúžil sa, aby sa obohatil a prehĺbil. Čaro nepoznaného celého sveta nahradilo vášnivé poznávanie mesta, v ktorom zberateľ vyrastal a žije. V nitkovom kríži zbierky zakotvila Banská Bystrica. (Zdroj: kniha) Cena: 27 Eur + poštovné


BALÁŽ, Ján: Banská Bystrica v premenách času.
1. vyd. Banská Bystrica: BAJA, 2002. 254 s. ISBN 80-968706-6-1 Jubilejná publikácia o meste k príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských privilégií. Za toto obdobie mesto prešlo rôznymi historickými epochami, ktoré sa nezmazateľne zapísali do jeho dejín. V tejto knihe sa nachádzajú dobové fotografie, pohľadnice, kresby a mapy mesta. (Zdroj: http://www.litcentrum.sk/20695, úvod knihy) Cena: 27 Eur + poštovné


BALÁŽ, Ján: Domy starej Banskej Bystrice I.
1. vyd. Banská Bystrica: BBB, 2008. 275 s. ISBN 978 – 80 – 970012 – 8 – 5 
Dom, tak ako človek, má svoj vlastný osud – životopis, ktorý je ohraničený časom jeho zrodu a zániku. Medzitým žije svoj jedinečný, neopakovateľný život, popretkávaný stavebnými zmenami, požiarmi, ale i osudmi ľudí, ktorí ho vytvorili, formovali, obývali i búrali. Bez ľudí by bol len nemým zhlukom kamenia a tehál. Až prítomnosť človeka mu vdychuje dušu, vtláča nezameniteľnú pečať, ktorá ho odlišuje od ostatných domov, robí jeho osud jedinečným. Mojím dlhodobým zámerom je z dnes dostupných prameňov a pokladov opísať všetky domy „starej Bystrice“ – tie, ktoré sa nachádzali vo vnútri niekdajších hradieb mesta (približne 210 domov). V tejto publikácii by som chcel priblížiŤ históriu domov na bývalom Ringu – bývalom námestí. (Zdroj: úvod knihy) Cena: 27 Eur + poštovné


Karol Langstein: Banskobystrické šibalstvá

(Ružomberok, TESFO, 2009).

http://www.poslanec.sk/banska-bystrica/poslanci/kluby/banskobystricka-alternativa/banskobystricky-sibal-karol-langstein

Mária Schmidtmayerová – Dolinská : Môj svet
Autorka pochádza zo Španej Doliny, ktorá je jej lonom od mladosti. Rada pohládza očami kvetenu stromy,... často sa vracia do milovaného detstva, odkiaľ si nosí inšpirácie a lásku k prírode. Žije v Banskej Bystrici. Ide o útlu knižku príjemných básní o regióne Banskej Bystrice a Španej Doline. Autor : Mária Dolinská Názov : Môj svet Vydavateľ : Michel, reklamná agentúra, Levice Grafická úprava, tlač, väzba : Levické tlačiarne LVT Náklad : 1 000 ks Rozsah : 40 strán Rok vydania : 2007 Cena : 7 EUR

Hydronymia povodia Hrona

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., mim. prof.
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných viedBanská Bystrica
Výskum a písanie tejto knihy trvalo takmer 6 rokov a autor v nej spracoval viac ako 1300 vodných tokov od prameňa Hrona pri Telgárte až po jeho ústie pri Štúrove. Kniha obsahuje analýzu okolo 4000 názvov pretože viaceré toky majú niekoľko pomenovaní a v rámci výskumu sa spracovala nielen súčasná hydronymia ale aj ich historické doklady, ktoré autor našiel v historických listinách, dostupných regestároch a diplomatároch, monografiách obcí, kronikách... Napríklad pri názve Hron je doložený jeho prvý historický zápis z roku 166 z diela rímskeho cisára Marca Aurélia. Celkovo je tu zapísaných vyše 230 historických zápisov Hrona, ktoré v závere hesla autor analyzuje z etymologického hľadiska. Podľa doterajších predbežných posudkov recenzentov monografie Hydronymia povodia Hrona, ide o významné dielo, ktoré posunie dopredu výskum v oblasti slovenskej (i slovanskej) jazykovedy, histórie osídľovania regiónu Pohronia. Monografia zároveň poslúži geografom, vodohospodárom, ale aj záujemcom o históriu tohto regiónu. Monografia Hydronymia povodia Hrona je súčasťou celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae, ktorý nadväzuje na celoeurópsky projekt Hydronymia Europaea. Cieľom slovenského projektu je zozbierať a analyzovať motiváciu a etymológiu všetkých vodných tokov, stojatých vôd, prameňov a vodopádov na Slovensku. Tento celoslovenský projekt, ktorý je súčasťou európskeho projektu Hydronymia Europaea, bude autor v septembri prezentovať na XIV. svetovom zjazde slavistov v macedónskeho Ochride. Monografia Hydronymia povodia Hrona určite pomôže pri zviditeľnení Banskej Bystrice a Univerzity Mateja Bela v domácom i európskom meradle, pretože viacero výtlačkov dostanú partnerské pracoviská v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rusku a na Ukrajine. Monografia svojou podstatou uchováva a rozvíja kultúrne dedičstvo banskobystrického regiónu a celej oblasti Pohronia, čitatelia sa dozvedia mnoho informácií z histórie osídľovania Pohronia, vplyve viacerých etník na názvoslovie, historické doklady poslúžia historikom a regionalistom v ďalšom výskume, kartografom, hydrológom atď.

SÁSOVÁ A RUDLOVÁ

Po vlaňajšej monografii Radvaň vyšla ďalšia monografia z dielne Marcela Pecníka a Vladimíra Sklenku, tentoraz o Sásovej a Rudlovej, dvoch blízkych obciach, ktoré sú už viac ako polstoročie súčasťou veľkej Banskej Bystrice. Kniha prevedie čitateľa históriou obcí od prvých zmienok až po najnovšie dejiny a súčasnosť. Oboznámi ho s historickými mapami a heraldickými symbolmi, dejinami cirkví, školstva, spolkovej a športovej činnosti, architektúrou, ľudovou kultúrou, turistikou, poľnohospodárstvom, ako aj so spomienkami obyvateľov Sásovej a Rudlovej. Knihu dopĺňa množstvo fotografií, ktoré zo svojich zbierok poskytli Sásovčania a Rudlovčania, a iný obrazový materiál, bez ktorých by kniha nebola taká pútavá. Vďaka tejto monografii si môžu pripomenúť starí obyvatelia Sásovej a Rudlovej časy svojej mladosti a všetci vrátane obyvateľov mladého sídliska sa môžu dozvedieť veľa zaujímavého o histórii obcí, ktoré sú teraz ich domovom. Knihu uvádzal do života v rámci dní mesta primátor mesta Ivan Saktor ako krstný otec a rozhlasová redaktorka a poslankyňa mesta Ľubica Laššáková ako krstná mama. Popriali knihe dobrý štart do života a autorom ďalšie vydarené diela o okolitých obciach, ktoré majú tiež bohatú históriu a zaslúžia si jej spracovanie do knižnej podoby, a tak sprístupnenie širokej čitateľskej verejnosti. Ev Furdíková

MOJA BANSKÁ BYSTRICA
enášová – Štrbová: Moja Banská BystricaSlavomíra O
(Mesto Banská Bystrica, s. 106, 2010,
ISBN 978-80-85342-27-7)
Keď som sa dozvedela, že lite

Moja Banská Bystrica download ako pdf; klikni tu: Moja Banská Bystrica