BYSTRICKÝ PERMON

Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu

Doterajšie vydania stoja k dispozícii v pdf –

formáte(veľkosť ca. 1MB/vydanie) a dajú sa stiahnuť (download).

*


BYSTRICKÝ PERMON ROČNÍK 2015

 BP1-2015  BP2-2015   BP3-2015   BP4-2015

ROČNÍK 2014


BP1/2014   BP2/2014  BP3/2014  BP4/2014  BP5/2014

ROČNÍK 2013

BP1/2013  BP2/2013 BP3/2013 BP4/2013   mimoriadne/2013

ROČNÍK 2012

BP-01/2012  BP-02/2012  BP-03/2012  BP-04/2012

ROČNÍK 2011
BP-01/2011  BP-02/2011  BP-03/2011  BP-04/2011

ROČNÍK 2010

BP-01/2010    BP-02/2010  BP-03/2010  BP-04/2010

ROČNÍK 2009

BP-01/09     BP-02/09      BP-03/09     BP-04/09

ROČNÍK 2008
BP-01/08     BP-02/08     BP-03/08    BP-04/08

ROČNÍK 2007
BP-01/07     BP-02/07     BP-03/07     BP-04/07

ROČNÍK 2006
BP-01/06     BP-02/06     BP-03/06     BP-04/06

ROČNÍK 2005
BP-01/05     BP-02/05
    BP-03/05     BP-04/05     BP-05/05

ROČNÍK 2004
BP-01/04     BP-02/04     BP-03/04     BP-04/04     BP-05/04

ROČNÍK 2003
BP-01/03
    BP-02/03     BP-03/03       BP-04/03   BP-05/03  mimoriadne/2003

Obsah BYSTRICKÉHO PERMONU: ročníky I. – VI. (2003 – 2008)

RoČNÍK I.

číslo: 0/2003

- Najstarší banskobystrický spis: I. Chromek
- Hotelový a reštauračný cenník U červeného raka z roku 1854
a niekoľko údajov z histórie hotela a domu: J. Baláž
- Amulet a kríž (báseň): B. Kohút
- Historický Špaňodolinský banský vodovod: M. Žuffa-Ellek
- K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice: I. Graus
- K životnému jubileu poetky Zlaty Solivajsovej: A. Kupcová
- Z literárnej minulosti Banskej Bystrice: Z. Kasáč
- Čriepky z histórie Banskej Bystrice: D. Jarina
- Náučný chodník Špania Dolina. Donovaly: J. Vicen

číslo: 1/2003

- Koráliky poznania: S. Očenášová-Štrbová, P. Gender
- Banskobystrický permoník: M. Šoka
- Hodinová veža, márnomyseľnosť, závisť a pýcha: I. Graus
- Báseň: M. Abelovský
- Ján Thurzo (1437 - 1508): P. Martuliak
- Najstarší zemepis písaný pre ľud: I. Chromek
- Krížová cesta Banská Bystrica - Špania Dolina: D. Bédi
- Banskobystrický mediarsky podnik: M. Žuffa-Ellek
- Dejinné medzníky v pomenovaní banskobystrických ulíc
a námestí v historickom jadre mesta: J. Baláž
- Keď sa hudba stane láskou: J. Škvarková
- Odhaľovanie banského sveta,
Permon - strážca, patrón, partner: J. Sand
- Básne: M. Abelovský
- Velestúr: I. Chromek
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Na úsvite vekov: I. Chromek
- Pozývame Vás na Velestúr: J. Vicen
- Krížová cesta - súčasť náučného chodníka: P. Gender
- Pred 70 rokmi slávnostne otvorili v Banskej Bystrici nový
skokanský lyžiarsky mostík gen. M. R. Štefánika: K. Fremal

číslo: 2/2003

- O hrdosti Banskobystričanov: S. Očenášová-Štrbová
- Permon v ľudovej slovesnosti: J. Darulová
- Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských
banských miest v roku 1764: J. Vozár
- Povstanie Štefana Bočkaja a Banská Bystrica: P. Martuliak
- Počiatky prospektorstva a ťažby medenej rudy
na Španej Doline: M. Mácelová
- Udalosti roku 1849 v Banskej Bystrici
očami kronikára: V. Chromeková
- Emil Jurkovič - filológ, historik, literát ?: I. Nagy
- Centrálna časť kremnického hrebeňa - Görgeiho tunel: I. Chromek
- Trh v Banskej Bystrici; Tarifa miestnych poplatkov
trhových mesta Banskej Bystrice: J. Baláž
- Banskobystrický medený výplatný znak z roku 1597: M. Bovan
- Názvy potokov v Banskej Bystrici a okolí: J. Krško
- Srdce ako kus chleba (Ivan Plintovič): S. Očenášová-Štrbová
- Ján Cikker a Banská Bystrica: J. Škvarková
- Návšteva (báseň) Štefana Žáryho
- Banský skanzen - Špania Dolina: M. Žuffa-Ellek
- Zlatý vek baníckej slávy osady Piesky: M. Bovan
- Tajomstvo zelenej farby albo záhadný pigment: M. Stillhammerová
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Za pamiatkami baníctva - osada Piesky: J. Vicen

číslo: mimoriadne/2003

- Historická návšteva hlavy katolíckej cirkvi
v Banskej Bystrici: D. Jarina
- Pobrežia plné ticha (báseň Karola Wojtylu)
- Program návštevy, mapa mesta, organizácia dopravy
- Karol Wojtyla - pápež lásky a pokoja prichádza k nám: V. Nepšinsky
- Neskorogotická krstiteľnica z kostola
Nanebovzatia Panny Márie: M. Mácelová
- Modlitba za banskobystrickú diecézu
- Deti (báseň Karola Wojtylu)

číslo: 3/2003

- Zo spomienok Dr. Juraja Slávika: výber - S. Očenášová-Štrbová
- Vartovka - história a súčasnosť: I. Chromek
- Krížová cesta Vás opäť pozýva
- Kalvária - Kaplnka Božieho hrobu
na Urpíne: podľa M. Čiča sprac. J. Baláž
- Banská Bystrica v čase povstania Gabriela Betlena: P. Martuliak
- Krčmy, hostince, výčapy a hry alebo ako Banskobystričania
v16. storočí trávili svoj voľný čas: I. Graus
- Moysesovo gymnázium a českí profesori: I. Chromek
- O starých pohrebiskách - z historického pera
Emila Jurkoviča: preložil I. Nagy
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Prezident T. G. Masaryk navštívil pred 80 rokmi
Banskú Bystricu: K. Fremal
- Teofil Stadler banskobystrický cirkevný
a mestský mecenáš: S. Očenášová-Štrbová
- Niektoré služby poskytované v Banskej Bystrici
v 20. a 30. rokoch minulého storočia: J. Baláž
- Priemysel v Banskej Bystrici v polovici 19. storočia: V. Chromeková
- Viliam Figuš-Bystrý, banskobystrický rodák: J.Škvarková
- Urpín - odveký strážca mesta: D. Kubišová

číslo: 4/2003

- Vianoce, Vianoce prichádzajú: A. Bitušíková
- Vinšujem Vám v tieto sviatky (báseň)
- Neskorogotická kaplnka sv. Barbory: Z. Chladná
- Prvé mierové slobodné Vianoce v Banskej Bystrici: I. Chromek
- Banskobystrickí notári na cestách (1. časť): I. Graus
- Voľba banskobystrického richtára - z historického pera
Emila Jurkoviča: preložil I. Nagy
- Banská Bystrica na československých bankovkách: J. Baláž
- Ako nazývame kostoly: I. Očenáš
- Z rozhovoru s prof. Jánom Števčekom: S. Očenášová-Štrbová
- Zo spomienok Dr. Juraja Slávika: výber - S. Očenášová-Štrbová
- Betlehemy - malé umelecké diela nielen Vianoc: V. Majling
- K Vianočným zvykom v okolí Banskej Bystrice: J. Darulová
- Ľudové remeslá na Slovensku: V. Majling
- Vianoce a ich okruh slávenia: P. Caban

ROČNÍK II.

číslo: 1/2004

- Povstanie Imricha Tökölyho vo vzťahu k osudom mesta
Banská Bystrica a jej obyvateľov: P. Martuliak
- Šľachtici z Radvane a ich osudy v stredoveku: P. Maliniak
- Banskobystrickí notári na cestách (2. časť): I. Graus
- Vežoví trubači - predstavitelia svetskej hudby: M. Bárdiová
- K vyberaniu mýtnych poplatkov v Banskej Bystrici: J. Baláž
- Priemysel a doprava v B. Bystrici v r. 1867 - 1890: V. Chromeková
- O čom písal v roku 1934 Pohronský Hlásnik
- Magnus Decus Hungariae - Náš Matej Bel: P. Podracký
- Z rodinných obyčajov - Predsvadobné obdobie: K. Košialová
- Zimné obdobie - čas spoločenských stretnutí,
zábav a plesov: J. Darulová
- Zemepis Horehronia: I. Chromek
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Výšinné sídliská v okolí Banskej Bystrice: P. Ušiak
- Návšteva sídliska Hrádok (pod Pánskym dielom): J. Vicen, P. Gender
- Kam kráčaš cestovný ruch ?: redakcia

číslo: 2/2004

- Kostol premenenia Pána - 750. výročie posvätenia
Špaňodolinského kostola: D. Bédi
- Osudy Banskej Bystrice v čase povstania
Františka RákocihoII.: P. Martuliak
- 150. výročie vzniku prvého osemtriedneho
gymnázia v meste: I. Chromek
- K neskorogotickej podobe kostola Nanebovzatia
Panny Márie: Z. Chladná
- Anton Radvanský, barón v službách monarchie: P. Maliniak
- Rodina - súčasť mestskej spoločnosti: J. Darulová
- Niektoré nerealizované stavby a stavebné úpravy
v historickom centre Banskej Bystrice z 18. a 19. storočia: J. Baláž
- Túlačky po meste s poéziou v srdci: I. Abelovská
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Fragmenty z biografie Mikuláša Kováča -
- v šľapajach poézie: J. Lomenčík
- Dávno zabudnuté vojny? Aké sú osudy ich pamätníkov: I. Chromek
- A my vždy verili sme, že vytrvať je krásne: J. Kleinert
- Jaskyne Kaplnka a Netopierska na vrchu Hrádok
pri Banskej Bystrici a ich osídlenie: P. Ušiak
- Znovuzrodenie Špaňodolinského banského vodovodu: M. Žuffa-Ellek
- Publikácia, ktorá Vás osloví: Banská Bystrica v premenách času II.
- Kam kráčaš cestovný ruch? Využime ponúkané možnosti!: redakcia

číslo: 3/2004

- Banská Bystrica v prvých dňoch povstania: K. Fremal
- Do zbrane, bratia !: J. Škvarková
- Slovenské národné povstanie vyrástlo
z domácich koreňov: K. Fremal
- Slovenský zlatý poklad a Banská Bystrica: K. Fremal
- Prísaha československého partizána
- Priblížme si osudy vojenských veliteľov SNP,
generál Ján Golian, generál Rudolf Viest: D. Baranová
- Generál Čatloš a jeho plán povstania: redakcia
- Bol zásah nemeckých vojsk predčasne vyprovokovaný ?: M. Vesel
- Podiel evanjelického a. v. cirkevného zboru v Banskej
Bystrici na protifašistickom odboji a SNP: P. Martuliak
- Senior Ján Bakoss: D. Baranová
- MUDr. Ludvik Nábělek a jeho rodina: I. Nábělek
- Havárie „furmanov“ počas SNP v banskobystrickom
okrese: S. Bursa, P. Ušiak
- Peter Karvaš - V hniezde: vybrala S. Očenášová-Štrbová
- Spravodlivý medzi národmi - MUDr. Daniel Petelen: V. Plintovič
- Ústup povstalcov na Donovaly: K. Fremal
- Parabrigáda v horách stredného Slovenska: M. Štilla
- Úvahy nad jednou dokumentárnou fotografiou: K. Fremal
- Odboj, Slovenské národné povstanie a L. Novomeský: K. Fremal
- Orientačné preteky po miestach kde kedysi stáli bunkre: I. Chromek
- Návšteva bunkra MOR HO !,
(Pod Jelenskou skalou): J. Vicen, P. Gender

číslo: 4/2004

- Václav K. Zenger - bystrický Edison: I. Chromek
- Stavebný vývoj banskobystrického hradného komplexu
v priestore a čase: J. Baláž
- Hviezda menom Gašparko, pohľad do dejín
bábkarstva v Banskej Bystrici: S. Žabková
- Karl, Karoli, alebo Károlyi - odhaľme pôvod dávnej
patricijskej rodiny: I. Graus
- Priemyselná výroba v Banskej Bystrici
v 90. rokoch 19. storočia: V. Chromeková
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Pripomenie si Banská Bystrica Halloween alebo
Pamiatku zosnulých ?: D. Jarina
- Len tak na okraj: D. Jarina
- Racio poznania a ľudská noblesa v osobnostnej
harmónii Zdenka Kasáča (pri príležitosti 80. narodenín): J. Lomenčík
- Čo skrývajú staré banskobystrické cintoríny: M. Mácelová
- Suchý Vrch - raj pre turistov v zime i v lete: J. Vicen
- Pozývame Vás na turistickú vychádzku
do malého slovenského raja: J. Vicen, P. Gender

číslo: 5/2004

- Tajomné a neobvyklé javy a udalosti
v Banskej Bystrici v 16. - 18. storočí: I. Graus
- Tradičná vianočná symbolika: J. Darulová
- Banskobystrický anjelsky orchester: S. Očenášová-Štrbová
- Z rodinných obyčajov - Svadba: K. Koštialová
- Žalostný osud drobných sakrálnych objektov
v Banskej Bystrici: J. Burkovský
- Bývalý Unterhaus - Dolný dom, kedysi najväčší
a možno aj najvýznamnejší dom v Banskej Bystrici: J. Baláž
- Tematika Banskej Bystrice v známkovej tvorbe: D. Gubík, D. Jarina
- Sto rokov ľahkej atletiky v Banskej Bystrici: I. Chromek
- Dve výročia z dejín Banskej Bystrice: M. Štilla
- Jozef Dekret Matejovie a Banská Bystrica: J. Burkovský
- Osobnosť hudobného sveta zasluhujúca pozornosť: J. Škvarková
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Nová atrakcia na Španej Doline
- Sprievodca cestovného ruchu
v meste Banská Bystrica: J. Ďuriančik, M. Machunková
- Dielo starého majstra opäť ožíva

ROČNÍK III.

číslo:1/2005

- 750. výročie udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici: J. Baláž
- Belo IV. a jeho miesto v dejinách: redakcia
- Osudná bitka pri rieke Slaná: redakcia
- Bronzové poklady a najstarší kovolejári
na stredom Slovensku: M. Mácelová
- Ján Dernschwam - stredoveký manažer a bibliofil: J. Ďuriančik
- Filip Morgenthaler - hrdinský kapitán, postrach Turkov: V. Sklenka
- Žalostný osud drobných sakrálnych objektov
v Banskej Bystrici: J. Burkovský
- Neprehliadnuteľný Ebnerovský dom -
- dom na Námestí SNP č. 22: J. Ďuriančik
- Banícky zvon a jeho pohnutá história - I. časť: I. Graus
- Banskobystrickí Macholdovci ako ich nepoznáme: M. Bovan
- Dr. Jan Roubal - pedagóg, popredný entomológ
a ochranca prírody: V. Franc, J. Burkovský
- Ako pred 60 rokmi vstúpila do Banskej Bystrice sloboda: K. Fremal
- Banskobystrickí geológovia a baníci
jubilujúcej Banskej Bystrice: J. Galvánek
- Možnosti bežeckého lyžovania v Banskej Bystrici: J. Vicen

číslo: 2/2005

- Čaro starých vedút - Banská Bystrica v premenách času: V. Sklenka
- Matejov dom ?: J. Baláž
- Banícky zvon a jeho pohnutá história - II. časť: I. Graus
- 750 rokov obce Jakub: D. Bédi
- Čo sa dialo v stredovekej kuchyni: M. Mácelová
- Benického dom - jeden zo skvostov Banskej Bystrice: Ľ. Fillová
- 440. výročie Maximiliánovho lesného poriadku -
- Constitutio Maximiliana: J. Burkovský
- Lekár s humoristickým perom - rodák,
na ktorého sa trocha zabúda: J.Borguľová
- Tri okrúhle jubileá banskobystrického skautingu: I. Chromek
- Priemysel v Banskej Bystrici
na začiatku 20. storočia (1901-1914): V. Chromeková
- V roku 1855 začala na území mesta pracovať
meteorologická stanica: I. Chromek
- Náučno-poznávací chodník Malý špaňodolinský
banský okruh: M. Žuffa-Ellek
- Turistika - pozvánka na Malý špaňodolinský
banský okruh: P. Gender, M. Žuffa-Ellek, J. Vicen

číslo: mimoriadne/2005

- Banskobystrická meď v Benátkach: M. Skladaný
- Richtársky úrad a mestská samospráva
v minulosti Banskej Bystrice: redakcia
- Banská Bystrica - medená či povstalecká ?: M. Skladaný
- Banská Bystrica v praveku a vo včasom stredoveku: M. Mácelová
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Aké boli privilégiá kráľa Bela IV. pre Banskú Bystricu: redakcia
- K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice: I. Graus
- Pôsobenie Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti
v Banskej Bystrici na prelome 15. a 16. storočia: Z. Chladná, P. Mičko
- Banskobystrický mediarsky podnik: M. Žuffa-Ellek
- Aké boli bašty starej Bystrice: J. Baláž
- Barbakan pred svojou obnovou odkrýva dávne tajomstvá: Ľ. Fillová
- Stručné dejiny banskobystrickej diecézy: G. Brendza
- Drevený evanjelický kostol v Lazovnej ulici: J. Baláž
- Právo meča a banskobystrický majster kat: V. Sklenka
- Objavujte s nami svoje mesto: redakcia
- Bystriciensis - združenie cestovného ruchu Banská Bystrica
- Vyhlásenie účastníkov seminára v Španej Doline, dňa 24. júna 2005

číslo: 3/2005

- Meď nad zlato (báseň): I. Abelovská
- Z histórie remeselnej výroby v Banskej Bystrici: K. Burkovská
- Matej Bel - Funtík: M. Lásková
- Notitia Hungariae Novae Historico Geografica...: M. Lásková
- Niektoré miestne-chotárne názvy v Banskej Bystrici -I. časť: J. Baláž
- Ekonomické problémy Banskej Bystrice
počas prvej svetovej vojny: V. Chromeková
- Banská Bystrica na zálepkách: J. Burkovský
- Aké boli oslavy 700. výročia Banskej Bystrice
pred 50 rokmi ?: J. Burkovský
- Prehľad škôl poskytujúcich odborné vzdelanie v Banskej Bystrici od
druhej polovice 19. storočia do polovice 20. storočia: K. Burkovská
- Etnické menšiny v Banskej Bystrici v druhej polovici 19. storočia
až do roku 1938: J. Darulová
- Sto rokov od zalesnenia Podlavických výmoľov: J. Burkovský
- Publikácia zasluhujúca si Vašu pozornosť: I. Nagy
- Rozvoj organizovanej turistiky v B. Bystrici a jej okolí: I. Chromek
- Úsmevné spomienky na Jána Šimčíka (1903 – 1987): J. Kassa
- Plavecký maratón „dole Hronom“: J. Kassa
- Banskobystrický volejbal v r. 1927-1938: J. Kassa

číslo: 4/2005

- Sviatky lásky, pokoja a tepla v duši: V. Majling
- Špania Dolina - lokalita európskeho významu: I. Herčko
- Niektoré miestne-chotárne názvy v Banskej Bystrici II. časť: J. Baláž
- Náš Permon vzdelával čitateľov i učiteľov: J. Ďuriančik
- Za M. Čulena sa mala B. Bystrica stať hlavným
mestom Slovenska - Felvidéku: M. Štilla
- Z politicko-spoločenského života v Banskej Bystrici
v r. 1918 - 1938: K. Fremal
- 65. výročie otvorenia železničnej prevádzky
na trati B. Bystrica - Dolná Štubňa: K. Burkovská
- Dáme šancu cestovnému ruchu ?: M. Sanitrár
- Rotary klub Banská Bystrica oslávil
v roku 2005 sedemdesiatku: I. Belan
- Na hrbčoku - dom so strategickou polohou: J. Borguľová
- Kremnické vrchy - sedlo Tri kríže 1180 m. n. m.: J. Vicen
- Najchýrnejšie terény pre lyžovanie, sánkovanie
a zábavu v Banskej Bystrici v rokoch 1930-1938: J. Kassa
- Nezabudnuteľný Paľo Novák (1908 – 1991): J. KassaROČNÍK IV.

číslo: 1/2006


- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica: E. Jurkovič
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice -
- Jazero v Starohorskej doline: M. Žuffa-Ellek
- Ťažba medi v oblasti Španej Doliny v praveku: P. Ušiak
- Kahanec - tretie oko baníka: F. Glocko
- Rudy pre banskobystrické baníctvo pred a po roku 1255: J. Galvánek
- Niektoré okrúhle výročia zo stavebnej histórie mesta: J. Baláž
- Aké boli bývalé banskobystrické mestské brány: J. Baláž
- Socha Andreja Sládkoviča v Radvani a jej história: J. Borguľová
- O čom hovorí zelená sieň v Thurzovom dome: J. Ďuriančik
- Vďaka za pozoruhodné podujatie: L. Takáč
- Pred 70 rokmi sa v Banskej Bystrici uskutočnili hry Makabi:K. Fremal
- Banskobystrický geomontánny park: B. Baláž

číslo: 2/2006

- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice -
- podivné stopy na farskom kostole: M. Žuffa-Ellek
- Radvanské kaštiele: V. Sklenka
- Urpín - vrch doslova vrastený do Banskej Bystrice: J. Baláž
- Historicky zaujímavé prechody „cez vrchy“
medzi Kremnicou a Bystricou: J. Burkovský
- Vizitácia Španej Doliny a Starých Hôr v roku 1713: Z. Chladná
- Ľudovít Štúr v Banskej Bystrici: J. Borguľová
- Spievaná zbojnícka história: J. Žilák, E. Furdíková
- Kto odpočíva na našich cintorínoch ? - Stanislav Zoch: E. Furdíková
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - Banské mestá: E. Jurkovič
- Miléniové pamätné stromy boli aj v Banskej Bystrici: J. Burkovský
- Pamätníky Milana Rastislava Štefánika v B. Bystrici: A. Reťkovská
- Banská Bystrica vo svetle posledného sčítania
obyvateľstva domov a bytov: J. Ďuriančik
- Čriepky z histórie mesta: D. Jarina
- II. výstup na Velestúr - pozvánka: J. Vicen, P. Gender

číslo: 3/2006

- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Zvolenská „Via Magna“
- záhada jej prechodu medzi Pohroním a Liptovom: M. Žuffa-Ellek
- Svetovo unikátna strecha jubiluje: E. Kráľová
- Radvanský jarmok: J. Hobl
- Štefan Jung - banskobystrický richtár, ťažiar
a ringbürger z XV. storočia: J. Baláž
- Aký býval chýrečný Radvanský jarmok
a ako si ho pamätajú: Z. Drugová
- K počiatkom Radvanského jarmoku: redakcia
- Bedřich Šofr - všestranná osobnosť
banskobystrického živta: Z. Troligová
- Jozef Božetech Klemens - zabudnutý
banskobystrický vynálezca: I. Chromek
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - Mestský život: E. Jurkovič
- Obzretie sa za históriou banskobystrického
mestského parku: J. Burkovský
- Pred 150. rokmi sa uskutočnili v Banskej Bystrici
prvé maturity: I. Chromek
- Starý železničný most doslúžil: L. Kmeť
- Čriepky z histórie: D. Jarina
- Starobylé nápisy na Kremnickom pohorí: V. Štollmann st. a ml.
- Priemyselný park cestovného ruchu: P. Gender

číslo: 4/2006

- Kominárske remeslo v Banskej Bystrici: K. Burkovská
- Večer sv. Mikulášsky: J. Hobl
- Vianočné koledy a vinše
- Ako vyzerá blížiaca a Chanuka - židovská verzia Vianoc: J. Turčan
- Banskobystrická nová radnica - prvý dom mesta !?: J. Baláž
- Od komitátu po samosprávny kraj: J. Ďuriančik
- Divadlo v Banskej Bystrici v medzivojnovom období: I. Dianová
- Banská Bystrica v spomienkach Ing. Dr. Jozefa Opletala: J.Burkovský
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - Starostlivosť o chudobných v meste: E. Jurkovič
- „Vyskúsené a osvedčené“ kuchárske predpisy
Terézie Vansovej: K. Burkovská
- Začiatky telovýchovného hnutia v Banskej Bystrici: I. Chromek
- Samuel Mikler ev. a. v. farár - kazateľ: A. Stollmann
- Žime spokojný a hrdý život v prekvitajúcom meste: J. Chladný
- Cestovný ruch sa vyučuje už aj na gymnáziu: V. Donáthová

ROČNÍK V.

číslo: 1/2007


- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, silové miesta
v Banskej Bystrici, nová turistika - geomantia: J. Sockmann
- Župný dom v Banskej Bystrici: J. Ďuriančik
- Banská Bystrica a projekt európske hlavné mesto kultúry: D. Jarina
- Oltárne obrazy Andreja Stollmanna: A. Stollmann
- Súčasný erb mesta má tohto roku 550 rokov: J. Baláž
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - priemyselné podniky: E. Jurkovič
- Medený Hámor v B. Bystrici - unikát priemyselného
dedičstva: V. Husák
- Žalostné osudy kedysi krásnych banskobystrických fontán: J. Baláž
- Hudba v Banskej Bystrici v 30-tych rokoch 20. storočia: I. Dianová
- Andrej Hanzlík - otec mesta, právnik, humanista
s veľkým srdcom: E. Furdíková
- Ján Makovník-Tónin - zabudnutý autor
dobrodružných románov: I. Chromek
- Tis - žijúca prírodná pamiatka v okolí Banskej Bystrice: J. Burkovský
- Prechod po Špaňodolinskom vodovode: M. Žuffa-Ellek, J. Burkovský
- Šport a Banská Bystrica v minulosti: T. Chorvát
- Má Banská Bystrica na svetové kultúrne dedičstvo: E. Kráľová

číslo: 2/2007

- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice,
(ne) tajomný Skuteckého obraz !: M. Garajová
- Banícke povstanie v Banskej Bystrici v rokoch 1525-26: J. Ďuriančik
- Magister - rytier Donč, posledný župan
zvolenského domínia: J. Ďuriančik
- Kde spí magister rytier Donč: J. Ďuriančik
- Dom na Námestí číslo 10 - jeho história v kocke: J. Baláž
- Batéria mŕtvych: I. Chromek
- Sláva a úpadok splavovania dreva na Hrone: K. Burkovská
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - rodinný život: E. Jurkovič
- Kto odpočíva na našich cintorínoch ?
- Ľudovít Bohdan Grossman: E. Furdíková
- Banskobystrický hodinár Michal Stollmann a jeho doba: A. Stollmann
- Niektoré udalosti spred sto rokov
vo svetle dobovej tlače: Z. Troligová
- Prírodné a historické zaujímavosti Kremenej a jej okolia: J. Galvánek
- Šport a Banská Bystrica v minulosti
- paleta pestovaných športov: T. Chorvát
- Kapitán Július Chlumecký: J. Čadek
- Banská Bystrica, čo ponúkaš návštevníkom ?: M. Lendacká

číslo: 3/2007

- Šibeničný vrch - Galgenberg: V. Sklenka
- Peniaze klopú na dvere: P. Gender
- Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi: J. Uhel
- Zväz stredoslovenských banských miest: J. Ďuriančik
- Čriepky z histórie Banskej Bystrice: D. Jarina
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice,
aká je málo známa história vily pod Urpínom: V. Husák
- Medený Hámor v Banskej Bystrici -
- unikát priemyselného dedičstva: V. Husák
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica -
- Gabriel Betlen a banskobystrický krajinský snem: E. Jurkovič
- Banskobystrické horné hrable -
- zaniknutá technická pamiatka: K. Burkovská
- Keď si Banská Bystrica vojakov bránila: M. Bárdiová
- Banskobystrickí továrnici: E. Furdíková
- 27. september - svetový deň cestovného ruchu: J. Ďuriančik
- Tankom cez Görgeyho tunel: J. Burkovský, D. Kaliský
- Za Štefanom Žárym - Banskobystričanom
najmä srdcom: S. Očenášová-Štrbová
- Unikátnosť - kritérium pre svetové kultúrne dedičstvo: E. Kráľová
- Nový turistický chodník - Králická tiesňava: J. Vicen

číslo: 4/2007

- Vianoce, čas radosti a štedrosti: K. Burkovská
- Slobodomurári v Banskej Bystrici: V. Sklenka
- Za čarom zašlých čias - Reminiscencie: J. Čadek
- Čriepky z histórie mesta: D. Jarina
- Fončorda, Hušták, Stupy, Ortúty, Trosky..., stopy baníckej
a hutníckej činnosti v minulosti ?: M. Okáľ, E. Furdíková
- Špitál svätej Alžbety v Banskej Bystrici: J. Ďuriančik
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - Dom,
príbytok a jeho zariadenie, odev, klenoty, služobníctvo: E. Jurkovič
- Všeobecný pohrebný a pomocný spolok
v Banskej Bystrici (1905 - 1934): I. Dianová
- Kde bol prvý výťah v Banskej Bystrici: M. Kašiarová, J. Kubiš
- Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie:M.Bárdiová
- Známa i neznáma Banská Bystrica: M. Lásková
- Kapitolky z dejín banskobystrického školstva: P. Martuliak
- 70 rokov od smrti Martina Rázusa (1888 - 1937): E. Furdíková
- Neprávom opomínaný lesný inžinier
Karol Kán (1867-1940): J. Burkovský
- Vianočné vinše z nášho regiónu
- História a cestovný ruch: M. Žuffa-Ellek
- Banská Bystrica na dobových pohľadniciach: M. Láskavá
- Návrhy čitateľov k zvýšeniu atraktivity mesta: M. Lendacká

ROČNÍK VI.

číslo: 1/2008

- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet: J. Čadek
- Ondrej - prvý banskobystrický richtár: J. Ďuriančik
- O banských stupách v diele G. Agricolu: E. Furdíková
- Geografický a či symbolický stred Európy ?: J. Burkovský
- Čriepky z histórie mesta: D. Jarina
- Slovenský unikát v Banskej Bystrici: P. Holčík, G. Balaša
- Kapitolky z dejín banskobystrického školstva: P. Martuliak
- Dnes už neexistujúce bašty bývalého opevnenia mesta: J. Baláž
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - mestské súdnictvo: E. Jurkovič
- Architekt Emil Belluš a Národný dom v B. Bystrici: K. Kubíčková
- Profesor Karol Hölský používal pri pozorovaniach
svetový unikát: I. Chromek
- Ukrižovaný Ježiš - menej známy
oltárny obraz Andreja Stollmanna: A. Stollmann
- Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali: M. Bárdiová
- Vznik orientačného športu v Banskej Bystrici: I. Chromek
- Pred 175 rokmi otvorili prvú kaviareň v meste: J. Baláž

číslo: 2/2008

- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet: J. Čadek
- Historické povodne v Banskej Bystrici: K. Burkovská
- Predstavujeme logo geomontánneho parku -
- tajomný škriatok Permoník: redakcia
- Bystrica alebo Nový Zvolen ?!: Ján Baláž
- Thurzov dom - Námestie SNP č. 4: J. Ďuriančik
- 200 rokov existencie kňažského seminára
v Banskej Bystrici: G. Brendza
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - mestská organizácia: E. Jurkovič
- Izidor Žiak Somolický v archívnych dokumentoch: Z. Troligová
- Z histórie bezmotorového lietania v Banskej Bystrici: E. Furdíková
- Harmanecký unikát: J. Burkovský
- Karol Ľudovít Libay, maliar svetového mena: I. Chromek
- Banskobystrický geomontánny park: I. Kavčáková

číslo: 3/2008

- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet: J. Čadek
- Banskobystrický samosprávny kraj podporuje
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice,
odkiaľ pochádza názov rieky Hron: redakcia
- O Španej Doline trochu inak: E. Furdíková
- Ján Thurzo z Betlanoviec: J. Ďuriančik
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica: E. Jurkovič
- Vojaci v zajatí - ľahkonohej múzy: M. Bárdiová
- Architekt Ladislav Hudec - známejší v Číne
než na Slovensku: O. Doktorová
- Čriepky z histórie mesta: D. Jarina
- Bulharský cár Ferdinand I. oslávil
svoje 80. narodeniny v Banskej Bystrici: K. Burkovská
- Mestská cudzinecká informačná kancelária
v Banskej Bystrici: K. Burkovská
- Stopy pravekého hutníctva pod Pánskym Dielom ?: F. Lonaver
- Profesor Gejza Balaša - keď je história poslaním: J. Burkovský

číslo: 4/2008

- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Chytrô - stará vozná
cesta cez východné Prašnické sedlo: M. Žuffa-Ellek, kresba S. Parobok
- Chlieb u Slovákov: J. G. Tajovský
- Štefan Jung - naozaj neskutočný príbeh: J. Ďuriančik
- Matej Korvín - uhorský kráľ: J. Ďuriančik
- Manželky Mateja Korvína: J. Ďuriančik
- Cechy a artikuly v Banskej Bystrici: J. Darulová
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
Banská Bystrica - Obchod: E. Jurkovič
- Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči: E. Furdíková
- Návšteva prezidenta Beneša v B. Bystrici v septembri 1936: J. Baláž
- Miestna železnica Banská Bystrica - Harmanec: L. Kmeť
- Historik a archivár Július Barták: J. Burkovský
- Banské mestá a UNESCO: redakcia
- Cestovný ruch v Ban. Bystrici v 30. rokoch 20. storočia: I. Dianová
- Pred sto rokmi zhorelo v Banskej Bystrici prvé divadlo: I. Chromek