ZA ŽIVA V BYSTRICI...

BYSTRICKÝ PERMON
 Výber historických fotografií a pohľadníc Banskej Bystrice zo zbierky Jána Baláža a z edície „Banská Bystrica, zabudnuté tváre medeného mesta“. (zo zbierok Stredoslovenského múzea) Zábery sú usporiadané v abecednom poradí. Prezentácia je doplnemá súbormi pohľadov na mesto z Urpína, zo strážnej veze barbakánu, zo západu a napokom unikátnym pohľadom z Urpína na Radvaň r. 1925.


A

Kostol sv. Alžbety s kaplnku sv. Anny


r. 1934medzi rokmi 1920 - 1925

pred rokom 1895

B

Barbakán

rok 1947

r. 1935

medzi r. 1904 – 1906C

Cintorín r.k

r. 1947

Č

Červený rak (hostinec a hotel)


rok 1928


D

Dolná ulica


rok 1911

pred r. 1924

Dolná ul./ Kláštor od Huštáka

1898

medzi r. 1907 – 1918

: r. 1925


E

Evanjelický a.v. kostol


0. roky XX. Storočia


F

Farská bašta/

pred rokom 1907

Farská bašťa, vodársky dom

1898

1903

G

Gymnázium Andreja Sládkoviča


okolo roku 1930

H

Hámor

Okolo 1900

Hodinová veža


rok 1943

Hron s dolným dreveným mostom

Okolo 1912

r. 1914

r.: 1934

Hungária

okolo r. 1930

CH


Chrám nanebovzatia Panny Márie

medzi r. 1927 – 1936


I

utbalové Ihrisko na Uhlisku

1954

J

Jesenský vŕšok


marec 1927

K

Kammerhof – Kráľovský dvor


rok 1913

L

Lazovná ulica


pred rokom 1919

M

Mäsiarska bašta


medzi rokmi 1953 - 1956

nestský hrad


rok 1947

N

Národný dom


rok 1929

r. 1959

Národná ul.

r. 1922


: r. 1928

Národná banka

r. 1945

O

Opevnenie mesta


21. marec 2004

P

Porges palota


rok 1925

R

Radnica


pred rokom 1963

medzi r. 1922 - 1924

Ring/Hlavné námestie

r. 1899

 1902

medzi r. 1899 – 1903

okolo 1918

Ring/ Hlavné nám. z hodinove j veže

1930

S

Sédria


medzi rokmi 1926 - 1930

Súdna ul.

medzi r. 1914 – 1918Š

Špitál


pred rokom 1918


T

Thurzov dom


rok 1925

U

Urpín


medzi rokmi 1917 - 1922

V

Vartovka


rok 1909

Ž

Župný dom


medzi rokmi 1923 - 1930


železničná (malá) stanica

pred r. 1907

Pohľad na Banskú Bystricu z Urpína

r. 1919r. 1929

r. 1948

r.1956
r. 1959

 

Pohľad na Banskú Bystricu zo strážnej veze barbakánu

r. 1905


 

 

1910

     r.1929

Pohľad na Banskú Bystricu zo západu

pred r. 1928 

 Pohľad na Radvaň

. 1925